SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dokumenty

    Verejné obstarávanie (43.5 kb)
    Verejné obstarávanie
    Detské ihrisko ,,Slniečko"
    (45.45 kb)
    Zámer obce Ladmovce (107.25 kb)
    Dohoda (172.9 kb)
    ,, Program hosp. a soc. rozv. KSK na roky 2016-2022" (118.1 kb)
    ,,Region. integr. úz. strat. KSK na roky 2014-2020" (114.42 kb)
    Zámer predaja pozemku obce Ladmovce (538.37 kb)
    Objednávka (100.3 kb)
    Zmluva o umeleckom vystúpení (127.48 kb)
    Program výročnej členskej schôdze 2017 (100.24 kb)
    Informácia pre voliča (293.32 kb)
    Tájékoztatás a választók számára (310.31 kb)
    Objednávka (289.95 kb)
    Kalendár zvozu II.polrok/2017 (293.4 kb)
    Zmluva o umeleckom vystúpení (121.46 kb)
    Zmluva o umeleckom vystúpení (116.9 kb)
    Oznámenie
    elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhr. do OkVK
    (160.53 kb)
    Program výročnej členskej schôdze 2018
    KAŠVAR - Pozemkové spoločenstvo Ladmovce
    (90.04 kb)
    Informácie pre voliča (698.25 kb)
    Informácie pre voliča (796.47 kb)
    Tájékoztatás a választók számára (752.8 kb)
    Tájékoztatás a választók számára (850.09 kb)
    Oznámenie Verejná vyhláška osýpky očkovanie (561.79 kb)
    Verejná vyhláška - osýpky očkovanie (457.19 kb)
    Úverová zmluva č. 295267-2018 (3864.63 kb)
    Úverová zmluva č. 295232-2018 (3092.85 kb)
    Zmluva o dielo-Rekonštrukcia budovy MŠ (476.48 kb)
    HUNYADI MÁTYÁS ÉLETTEREI (2108.61 kb)
    HUNYADI MÁTYÁS ÉLETTEREI (1849.18 kb)
    Oznámenie o počte obyvateľov (43.83 kb)
    Oznámenie o určení počtu poslancov (65.85 kb)
    Oznámenie
    Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
    (57.12 kb)
    Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
    Voľby do orgánov samosprávy obcí rok 2018
    (58.27 kb)
    Určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb
    Voľby do orgánov samosprávy obcí rok 2018
    (74.91 kb)
    Minimálny počet podpisov voličov podp. kandidatúru nez. kand.pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce (289.21 kb)
    Informácie o spracúvaní osobných údajov (288.05 kb)
    Dodatok k úverovej zmluve č. 295232-2018 (351.94 kb)
    Dodatok k úverovej zmluve č. 295267-2018 (330.37 kb)
    Informácie pre voliča (27.64 kb)
    Tájékoztatás a választópolgárok részére (28.01 kb)
    Oznámenie
    Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
    (53.78 kb)
    Výročná členská schôdza - KAŠVAR pozemkové spoločenstvo Ladmovce (134.57 kb)
    Informácie pre voliča
    Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky rok 2019
    (25.69 kb)
    Tájékoztatás a választópolgárok részére
    Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019
    (28.17 kb)
    E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
    Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
    (49.44 kb)
    Výberové konanie na obsadenie funkcie - Hlavný kontrolór obce Ladmovce (104.83 kb)
    Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov (117.98 kb)
    E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK (72.21 kb)
    E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (68.59 kb)