SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Dokumenty

     Verejné obstarávanie (43.5 kb)
     Verejné obstarávanie
     Detské ihrisko ,,Slniečko"
     (45.45 kb)
     Zámer obce Ladmovce (107.25 kb)
     Dohoda (172.9 kb)
     ,, Program hosp. a soc. rozv. KSK na roky 2016-2022" (118.1 kb)
     ,,Region. integr. úz. strat. KSK na roky 2014-2020" (114.42 kb)
     Zámer predaja pozemku obce Ladmovce (538.37 kb)
     Objednávka (100.3 kb)
     Zmluva o umeleckom vystúpení (127.48 kb)
     Program výročnej členskej schôdze 2017 (100.24 kb)
     Informácia pre voliča (293.32 kb)
     Tájékoztatás a választók számára (310.31 kb)
     Objednávka (289.95 kb)
     Kalendár zvozu II.polrok/2017 (293.4 kb)
     Zmluva o umeleckom vystúpení (121.46 kb)
     Zmluva o umeleckom vystúpení (116.9 kb)
     Oznámenie
     elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhr. do OkVK
     (160.53 kb)
     Program výročnej členskej schôdze 2018
     KAŠVAR - Pozemkové spoločenstvo Ladmovce
     (90.04 kb)
     Informácie pre voliča (698.25 kb)
     Informácie pre voliča (796.47 kb)
     Tájékoztatás a választók számára (752.8 kb)
     Tájékoztatás a választók számára (850.09 kb)
     Oznámenie Verejná vyhláška osýpky očkovanie (561.79 kb)
     Verejná vyhláška - osýpky očkovanie (457.19 kb)
     Úverová zmluva č. 295267-2018 (3864.63 kb)
     Úverová zmluva č. 295232-2018 (3092.85 kb)
     Zmluva o dielo-Rekonštrukcia budovy MŠ (476.48 kb)
     HUNYADI MÁTYÁS ÉLETTEREI (2108.61 kb)
     HUNYADI MÁTYÁS ÉLETTEREI (1849.18 kb)
     Oznámenie o počte obyvateľov (43.83 kb)
     Oznámenie o určení počtu poslancov (65.85 kb)
     Oznámenie
     Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
     (57.12 kb)
     Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
     Voľby do orgánov samosprávy obcí rok 2018
     (58.27 kb)
     Určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb
     Voľby do orgánov samosprávy obcí rok 2018
     (74.91 kb)
     Minimálny počet podpisov voličov podp. kandidatúru nez. kand.pre voľby poslancov OZ a voľby starostu obce (289.21 kb)
     Informácie o spracúvaní osobných údajov (288.05 kb)
     Dodatok k úverovej zmluve č. 295232-2018 (351.94 kb)
     Dodatok k úverovej zmluve č. 295267-2018 (330.37 kb)
     Informácie pre voliča (27.64 kb)
     Tájékoztatás a választópolgárok részére (28.01 kb)
     Oznámenie
     Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
     (53.78 kb)
     Výročná členská schôdza - KAŠVAR pozemkové spoločenstvo Ladmovce (134.57 kb)
     Informácie pre voliča
     Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky rok 2019
     (25.69 kb)
     Tájékoztatás a választópolgárok részére
     Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019
     (28.17 kb)
     E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
     Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
     (49.44 kb)
     Výberové konanie na obsadenie funkcie - Hlavný kontrolór obce Ladmovce (104.83 kb)
     Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov (117.98 kb)
     E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OkVK (72.21 kb)
     E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu (68.59 kb)