Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

   
  Zmluva o dielo
  Prírodný amfiteáter
  (872.24 kb)
   
  Dodatok k Zmluve o dielo
  Prírodný amfiteáter
  (149.15 kb)
   
  Zmluva o poskytnutí služieb
  Prírodný amfiteáter
  (1202.71 kb)
   
  Zmuva o dielo
  ,,Rekonštrukcia verejného osvetlenia a Obecného rozhlasu"
  (435.19 kb)
   
  Zmluva o dielo
  Plán rozvoja obce
  (477.25 kb)
   
  Zmluva o dielo
  Detské ihrisko,,Slniečko"
  (404.44 kb)
   
  Zmluva o dielo
  ,,Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy"
  (406.42 kb)
   
  Upovedomenie o začatom správnom konaní
  Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín
  (96.27 kb)
   
  Zmluva o dielo
  ,, Rek. miestnej komunikácie a verejn. priestranstva
  (351.55 kb)
   
  (325.1 kb)
   
  (338 kb)
   
  Zmluva o dielo
  ,,Vybudovanie digitálneho kamerového systému-obec Ladmovce"
  (1562.77 kb)
   
  (101.81 kb)
   
  (1868.07 kb)
   
  (1150.42 kb)