SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív zmlúv

Zmluva o dielo
Prírodný amfiteáter
(872.24 kb)
Dodatok k Zmluve o dielo
Prírodný amfiteáter
(149.15 kb)
Zmluva o poskytnutí služieb
Prírodný amfiteáter
(1202.71 kb)
Zmuva o dielo
,,Rekonštrukcia verejného osvetlenia a Obecného rozhlasu"
(435.19 kb)
Zmluva o dielo
Plán rozvoja obce
(477.25 kb)
Zmluva o dielo
Detské ihrisko,,Slniečko"
(404.44 kb)
Zmluva o dielo
,,Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy"
(406.42 kb)
Upovedomenie o začatom správnom konaní
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín
(96.27 kb)
Zmluva o dielo
,, Rek. miestnej komunikácie a verejn. priestranstva
(351.55 kb)
Zmluva o dielo (325.1 kb)
Zmluva o dielo (338 kb)
Zmluva o poskyt. audit. služieb (484.02 kb)
Zmluva o dielo
,,Vybudovanie digitálneho kamerového systému-obec Ladmovce"
(1562.77 kb)
Dodatok k zmluve o dielo (101.81 kb)
Zmluva o dielo (1868.07 kb)
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
NATUR PACK
(1150.42 kb)
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich (857.4 kb)
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich (1232.53 kb)
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich (774.63 kb)
Kúpna zmluva (246.89 kb)
Zmluva o dielo
,, Rekonštrukcia miestnych komunikácií"
(361.71 kb)
Zmluva o poskytovaní služieb (102.89 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (585.48 kb)
Zmluva o pripojení SPP (1461.29 kb)
Zmluva o umeleckom vystúpení (136.58 kb)
Dodatok k zmluve (127.08 kb)
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb (611.73 kb)
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu kom. odpadu (738.82 kb)
zmluva o dielo (1132.55 kb)
zmluva o poskytovanie verejných služieb (191.3 kb)
žiadosť o prenos čísla (241.3 kb)
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 (76.67 kb)