Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Archív zmlúv

 
Zmluva o dielo
Prírodný amfiteáter
(872.24 kb)
 
Dodatok k Zmluve o dielo
Prírodný amfiteáter
(149.15 kb)
 
Zmluva o poskytnutí služieb
Prírodný amfiteáter
(1202.71 kb)
 
Zmuva o dielo
,,Rekonštrukcia verejného osvetlenia a Obecného rozhlasu"
(435.19 kb)
 
Zmluva o dielo
Plán rozvoja obce
(477.25 kb)
 
Zmluva o dielo
Detské ihrisko,,Slniečko"
(404.44 kb)
 
Zmluva o dielo
,,Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy"
(406.42 kb)
 
Upovedomenie o začatom správnom konaní
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín
(96.27 kb)
 
Zmluva o dielo
,, Rek. miestnej komunikácie a verejn. priestranstva
(351.55 kb)
 
(325.1 kb)
 
(338 kb)
 
Zmluva o dielo
,,Vybudovanie digitálneho kamerového systému-obec Ladmovce"
(1562.77 kb)
 
(101.81 kb)
 
(1868.07 kb)
 
(1150.42 kb)