Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.ladmovce.sk spravuje Obec Ladmovce je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ladmovce 

Adresa:
Obecný úrad Ladmovce
Hlavná 46/59
076 34 Ladmovce

IČO: 00 331 660

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Trebišov 
Región: Medzibodrožie 
Počet obyvateľov: 315 
Rozloha: 1132 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1298 

Sekretariát: 056 6376124
Tel.:
 +421 905 484 482    starosta obce

E-mail: obecladmovce@gmail.com

Kompetencie:
Obec Ladmovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Ladmovce je zriadený na Miestnom úrade vStrede nad Bodrogom 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk