SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov Oznámenie o odovzdaní kandidátnych a petičných listín

 25.08.2022

O b e c    L a d m o v c e

Hlavná 46/59

076 34 Ladmovce

O Z N Á M E N I E

o odovzdaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

konaného dňa 29.10.2022

Lehota na odovzdanie kandidátnych a petičných listín :

30.08.2022 do 24:00 hod.

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Meno a priezvisko: Kornelia Egriová

V úradných hodinách: Obecný úrad, Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce

alebo na adrese: Hlavná 10/30, 076 34 Ladmovce

T. č. 056/ 63 76 124, 0903 269 976

e-mail:obecladmovce@gmail.com