SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Referendum 2023 - Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

 11.11.2022

                                    

                                    

                                     

                                                 O b e c   L a d m o v c e

                                                                                   Hlavná 46/59

                                                        076 345 Ladmovce      

      Naše číslo   187/2022                                       V Ladmovciach, dňa  10. 11. 2022                                                                                                         

                                  Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

             V zmysle ustanovenia §19 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

                                                                      m e n u j e m

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie  pre referendum vyhláseného

 na 21.januára.2023 :

Kornelia Egriová, 076 34 Ladmovce, Hlavná 10/30, t. č. 056/ 63 76 124, 0903 269 976,

e-mail: obecladmovce@gmail.com.

                                                                                                     Attila Pásztor

                                                                                                     starosta obce