SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

 24.06.2022

                                           O b e c    L a d m o v c e

                                                       Hlavná 46/59

                                               076 345 Ladmovce

                                                                         V Ladmovciach, dňa 24.06.2022

       Vymenovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie v obci Ladmovce pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov dňa 29.10.2022 je:

Kornelia Egriová, 076 34 Ladmovce, Hlavná 10/30, t. č. 056/ 63 76 124, 0903 269 976,

e-mail: obecladmovce@gmail.com.

                                                                                                                                    Attila Pásztor

                                                                                                                                    starosta obce