SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Referendum 2023-Zverejnenie e-mail adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 22.11.2022

                              

                                    

                                                    O b e c   L a d m o v c e

                                                              Hlavná 46/59

                                                       076 345 Ladmovce      

      Naše číslo   187/2022                                        V Ladmovciach, dňa  22. 11. 2022         

                                                 R E F E R E N D U M     

                                                                                         

         Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 

Obec Ladmovce v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21.januára 2023 zeverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

                                                   obecladmovce@gmail.com