SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ladmovce na celé funkčné obdobie 2022-2026

 17.08.2022

O b e c L a d m o v c e

Hlavná 46/59

076 34 Ladmovce

V Ladmovciach dňa 15.08.2022

O Z N Á M E N I E

oznámenie o určení rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ladmovce na celé funkčné obdobie 2022 – 2026

Obecné zastupiteľstvo v Ladmovciach podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznesením č. 33/2022 z 11.07.2022

u r č i l o

rozsah výkonu funkcie starostu obce Ladmovce na polovičný úväzok na celé funkčné obdobie 2022- 2026

Pásztor Attila

starosta obce