SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022

 14.07.2022

OZNÁMENIE

o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

29. októbra 2022

Obecné - Mestské Miestne 1)  zastupiteľstvo v Ladmovciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 31/2022 zo dňa 11.07.2022 určilo, že Obecné  - Mestské - Miestné   zastupiteľstvo v Ladmovciach bude mať         5      poslancov, ktorí sa budú voliť  v        jednom       volebnom  obvode. 

V Ladmovciach dňa  12.07.2022