SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

 11.07.2022

                                               O b e c L a d m o v c e

                                                         Hlavná 46/59

                                                     076 34 Ladmovce                                                         

                                                                                                             

Vec:

Počet obyvateľov obce Ladmovce ku dňu vyhlásenia volieb

Obec Ladmovce v zastúpení starostu obce Attila Pásztor, v nadväznosti na voľby do orgánov

samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 oznamuje, že počet obyvateľov obce Ladmovce ku dňu 8.6.2022 je 303.

Attila Pásztor

starosta obce