SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Referendum 2023 - Választási tájékoztató

 11.11.2022

Referendum

Választási tájékoztató

I

A referendum megvalósulásának dátuma és időpontja A referendum 2023. 1. 21. szombaton, 7:00 és 22:00 óra között valósul meg.

II

Választójog

A referendumban szavazati joga minden olyan szlovákiai állampolgárnak van, aki választójoggal rendelkezik a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába, vagyis aki legkésőbb a referendum napján betöltötte a 18-ik életévét.

A szavazati jognak az akadálya a törvény szerint megadott személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme okából, ha ezt külön törvény a pandémia idejében nem határozza meg máskép.

III

A választás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén

 • abban a választókörzetben választhat, amelynek választói névjegyzékébe be van jegyezve, vagy
 • bármely választókörzetben választhat, választói igazolvány alapján.
  1. választópolgár a Szlovák Köztársaság területén kívül postai úton választhat, ha
 • a Szlovák Köztársaság területén nem rendelkezik állandó lakhellyel és kérelem alapján bejegyezték a speciális választói névjegyzékbe,
 • a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a referendum időpontjában

az ország területén kívül tartózkodik, és a postai úton történő választást kérvényezi abban a községben, ahol az állandó lakhelye van.

IV

Választói igazolvány

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik, azonban a referendum napján nem fog tudni az állandó lakhelye szerinti választókörzetben választani, amelynek a választói névjegyzékébe be van jegyezve, az állandó lakhelye szerinti községnél kérvényezheti a választói igazolványa kiadását. A község a kérvény alapján a választópolgárnak kiadja a választói igazolványt és a választói névjegyzékből őt kihúzza, a választói igazolvány kiadásáról szóló megjegyzéssel.

 1. választói igazolvány a választói névjegyzékbe való bejegyzésre jogosít fel, bármely választókörzetben.

A választópolgár a választói igazolvány kiadását kérvényezheti személyesen,

legkésőbb a referendum napja előtti utolsó munkanapon (tehát legkésőbb 2023. 1. 20.) a község hivatali óráiban.

A község a választói igazolványt fölösleges késedelem nélkül kiadja. okirat formájában oly módon, hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérvénye a referendum napja előtt legkésőbb 15 munkanapon belül kézbesítésre kerüljön a község részére (tehát legkésőbb 2023. 1. 2.), elektronikusan (e-mailben) oly módon,

hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérvénye a referendum napja előtt legkésőbb 15 munkanapon belül kézbesítésre kerüljön a község részére (tehát legkésőbb 2023. 1. 2.). A község erre a célra nyilvánosságra hozza a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek a választópolgár alábbi adatait kell tartalmaznia

 • vezeték- és utónév,
 • személyi szám,
 • állampolgárság,
 • állandó lakhely címe (település, utca, házszám),
 • levelezési cím, amelyre a község a választói igazolványt kézbesíti. a kérvényező által meghatalmazott személy által

a választói igazolvány kiadását a referendum napja előtt legkésőbb a referendum napja előtti utolsó munkanapon lehet kérvényezni (tehát legkésőbb 2023. 1. 20.).

A kérvénynek a választópolgár alábbi adatait kell tartalmaznia

 • vezeték- és utónév,
 • személyi szám,
 • állampolgárság,
 • állandó lakhely címe (község, utca, házszám).

A község a választói igazolványt legkésőbb a kérvény kézbesítésétől számított három munkanapon belül a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, ha a kérvényében nem tüntetett fel más levelezési címet. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre „Do vlastných rúk“ (Saját kezébe) jelzéssel ellátott ajánlott küldeményben küldi el.

Ha a választópolgár az írásbeli kérelmében vagy az elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérelemben fel kell tüntetnie a személy családi- és utónevét, valamint a személyi igazolványa számát is. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét az aláírásával megerősíteni.

V

Postai úton történő választás

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a referendum időpontjában annak területén kívül tartózkodik

Az a választópolgár, aki a Szlovák Köztársaság területén állandó lakhellyel rendelkezik és a referendum időpontjában annak területén kívül tartózkodik, az állandó lakhelye községénél kérvényezheti a postai úton történő választást, mégpedig  írásbeli (okirat) formában oly módon,

hogy a postai úton történő választás iránti kérvénye a referendum napja előtt legkésőbb 50 napon belül kézbesítésre kerüljön a község (községi hivatal) címére (tehát legkésőbb 2022. 12. 2.)

A megszabott határidőn túl kézbesített kérvényt figyelmen kívül hagyják.

elektronikusan (e-mailben) oly módon, hogy a postai úton történő választás iránti kérvénye a referendum napja előtt legkésőbb 50 napon belül kézbesítésre kerüljön a község elektronikus címére (tehát legkésőbb 2022. 12. 2.) 

A megszabott határidőn túl kézbesített kérvényt figyelmen kívül hagyják.

A postai úton történő választás iránti kérvénynek a választópolgár alábbi adatait kell tartalmaznia: Ÿ vezeték- és utónév,

 • személyi szám,
 • állandó lakhely címe,
 • külföldi tartózkodási helye címe (utca, házszám - házszám, község, irányítószám, állam), ahol a választópolgár a küldeményt átveszi.

Ha a kérvény eleget tesz a törvény által meghatározott követelményeknek, a község legkésőbb a referendum napja előtt 35 nappal a választópolgárnak, aki a postai úton történő választást kérvényezte, a külföldi tartózkodási helyére elküldi az alábbiakat:

 • a község bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékot,
 • a szavazólapot,
 • a postai visszaküldésre szolgáló borítékot (amely tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU” (választás postai úton) feliratot, címzettként a községi hivatal székhelyének címét és feladóként a választópolgár külföldi címét), Ÿ a szavazás módjáról szóló tájékoztatót.

A szavazás (a szavazás módjáról szóló tájékoztató szerinti) megvalósítását követően a választópolgár a szavazólapot a község bélyegzőjének lenyomatával ellátott borítékba helyezi és leragasztja. A leragasztott borítékot behelyezi a postai visszaküldésre szolgáló borítékba, amelyet elküld. A boríték postai visszaküldésének költségeit a feladó viseli.

A szavazás eredményéhez hozzászámolják az azon szavazólapokon leadott szavazatokat, amelyek legkésőbb a referendum napja előtti utolsó munkanapon a választópolgár állandó lakhelye szerinti község részére kézbesítésre kerültek (tehát legkésőbb 2023. 1. 20.).

* * *

A referendumról bővebb tájékoztatást az alábbi honlapon olvashat: www.minv.sk/?referendum