SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Uverejnenie výsledkov volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

 04.11.2022

                                       Miestná volebná komisia v Ladmovciach

    

                                             UVEREJŇUJE   VÝSLEDKY  VOLIEB

   

               volieb  poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Miestná volebná komisia v Ladmovciach, podľa §190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov     u v e r e j ň u j e  výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali  29.októbra 2022.

Do obecného zastupiteľstva v Ladmovciach boli zvolení:

Marián Garanyi – Nezávislý kandidát

Alexander Palcu – Nezávislý kandidát

Juraj Bodnár – SZÖVETSÉG-Magyarok.Nemzetiségek.Régiók/ALIANCIA-Maďari.Národnosti.Regiony

Ladislav Kozma - Nezávislý kandidát

Tibor Varga – Nezávislý kandidát

Za starostu obce bol zvolený:

Attila Pásztor - Nezávislý kandidát

V Ladmovciach  31.10.2022                                        ………………………………………

                                                                                       Predseda miestnej volebnej komisie