SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Referendum 2023-Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

 11.11.2022


                                    

                                     

                                                 O b e c   L a d m o v c e

                                                                                   Hlavná 46/59

                                                        076 345 Ladmovce      

-------------------------------------------------------------------------------------------------

      Naše číslo   187/2022                                       V Ladmovciach, dňa 10. 11. 2022   

       Utvorenie  volebných okrskov a určenie volebných miestností pre

                                      konanie referenda v roku 2023

V súlade s ust.  § 8 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 zo 4. Novembra 2022 o vyhlásení referenda,

ktoré sa konajú dňa 21.11.2023,

                                                                             u t v á r a m       

            na území Ladmovce na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov

                                                                       

                                                                        1 volebný okrsok  

                                                                      pre konanie referenda      

                                                                             

                                                                            u r č u j e m

                                                              volebnú miestnosť takto:

P. č.

Volebný okrsok

Volebná miestnosť č. 1

1

Okrsok č. 1

Kultúrny dom, Hlavná 46/59, 076 34 Ladmovce