SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

 15.06.2022

predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z.

voľby do orgánov samosprávy obcí

                      a                   


voľby do orgánov samosprávnych krajov

 

                 a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

                                       Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielame v prílohe).

          Súčasne Vás upozorňujeme na povinnosť obce v  § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, aby ste najneskôr do 20. júna 2022  zverejnili na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený,  a to osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?selfgov22-vzory01.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22