SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o plánovanom výrube NN

 12.03.2024

Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s.

Obchodné meno : PIKOLO s.r.o. Sídlo : Haniska 106, 04457, Haniska

Zastúpenie : Ing. Pika Rastislav

IČO : 46008471

DIČ : 2023178663

IČ DPH : SK2023178663

Vec: Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov

V súlade s ustanovením S 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov si dovoľujeme, ako osoba poverená držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z., spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. oznámiť, plánovaný výrub drevín/krovitých porastov. V rámci výrubu drevín/ krovitých porastov je plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov sa vzťahuje na dreviny/krovité porasty nachádzajúce sa v blízkosti nadzemného elektrického .

V Košiciach dňa 11.03.2024

Za poverenú osobu: Ing. Pika Rastislav , 0907 656 333


Zoznam aktualít: