SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 49)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2405 Zmluva o Dielo Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: STAVOSERVIS s. r. o. Trebišov
44 864.35 €
24/45/054/61 Dohoda ,,Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2" Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Úrad práce, soc.vecí a rodiny Trebišov
678.24 €
01-03-2024 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Natur-Pack a.s.
0 €
20240214 Programové vybavenie ekonomickej agendy Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
84 €
Dodatok č. 3 k Zmluve ZM-KO-OD-19-0170_ZoD/2019/ komplexné spracovanie odpadu Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
01/10/2023 Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov Odb.: TOKAJ GRAND s.r.o.
Dod.: Obec Ladmovce
835 €
15/12/2004 Dohoda o ukončení zmluvy Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Obec Streda nad Bodrogom
0 €
202311617443 Nájomná zmluva Odb.: Tomáš Szabó
Dod.: Obec Ladmovce
6 740 €
09062023 Zmluva o spolupráci na projekte Digitálny žiak Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky
135 €
11/2023 Darovanie potravín Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Tomáš Szabó
0 €
9-02-2023 Dodávanie ovocia a zeleniny pre ŠJ Ladmovce Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: M.A.D.D.FRUIT, s.r.o.
0 €
09-2023 Zmluva o prenájme nehnuteľnosti Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Kašvar Pozemkové spoločenstvo Ladmovce
200 €
2409148417 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
997.92 €
16/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Ing. Agáta Molnárová
650 €
2409097777 Povinné zmluvné poistenie Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
17.68 €
07/2023/DEUS Zmluva o pripojení Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: DEUS
0 €
07-2023/b Zmluva o Elektronickej službe Business24 Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
713/CC/23 Zmluva o úvere Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
35 000 €
07-2023 Zmluva o Balíkovom účte Odb.: Obec Ladmovce
Dod.: Slovenská sporiteľňa, a.s.
0 €
IROP-CLLD-Q088-512-003-009 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z.
Dod.: Obec Ladmovce
18 530.53 €
Generované portálom Uradne.sk