• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Vitajte na stránkach obce Ladmovce

Vitajte na stránkach obce <span>Ladmovce</span> Stará historická obec Ladmovce sa nachádza pri rieke Bodrog, ktorej blízke mokrade ovplývajú bohatstvom vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov. Západným smerom k Zemplínskym vrchom sa zasa tiahne chránené územie európskeho významu Ladmovské vápence a Národná prírodná rezervácia KAŠVAR. Pokojne ju môžete nazvať aj rezerváciou motýľov, keďže tých sa tam vyskytuje až       1 500 druhov. V obci žije približne 310 obyvateľov. Ladmovce sa nachádzajú  v okrese Trebišov v Košickosamosprávnom kraji 73 kilometrov východne od krajského mesta Košice a od okresného mesta Trebišov sú Ladmovce vzdialené 30 km. Obec sa nachádza na juhu Východoslovenskej nížiny, na juhovýchodnom úpätí Zemplínskych vrchov na pravom brehu rieky Bodrog. V strede Ladmoviec je nadmorská výška 117 metrov, v 1 132 hektárovom katastri sa nadmorská výška pohybuje od 95 do 280 metrov. V obci sa nachádza Reformovaný kostol v klasicistickom slohu, postavený v rokoch 1826 - 1835. Reformovaný kostol  nenachádzal namieste terajšieho chrámu, pretože ako kostol, tak aj celá dedina bola v danom čase na opačnom brehu rieky Bodrog. Kostol bol kamenný a zasvätený sv. Antonovi Pustovníkovi. Postupne sa na túto stranu presťahovala celá dedina. Príčinou boli neustále sa opakujúce záplavy, ktoré zaplavovali najmä územie ľavého brehu. V okolí sú stále pozorovateľné terénne stopy po jestvujúcom dedinskom osídlení. Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, vinohradníctvom, pálením a spracovaním rákosia. Záznam z roku 1828 uvádza, že v Ladmovciach žilo 527 obyvateľov, ktorý obývali 71 domov. Táto oblasť Zemplína, ktorá v danom čase oplývala množstvom močiarov, bola na trstinu bohatá, využívali sa aj v stavebníctve.  Zaujímavý bol spôsob jeho zberu. Kosilo sa v zime, keď voda, v ktorej rástlo, zamrzla. Zaujímavosti v katastri obce, pozdĺž celej jej západnej časti až na odlesnený vápencový pahorok Šomoš, sa rozkladá Národná prírodná rezervácia KAŠVAR.  Predstavuje izolovanú lokalitu s výskytom vzácnej teplomilnej flóry a vzácnych druhov hmyzu. Medzi ne patrí napríklad fúzač alpský a modlivka zelená. Jeho územie je tvorené vápencami a dolomitmi.
 
Športové podujatia
Quisque condimentum