Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Zmluvy

Zmluva o dielo
Prírodný amfiteáter
(872.24 kb)
Dodatok k Zmluve o dielo
Prírodný amfiteáter
(149.15 kb)
Zmluva o poskytnutí služieb
Prírodný amfiteáter
(1202.71 kb)
Zmuva o dielo
,,Rekonštrukcia verejného osvetlenia a Obecného rozhlasu"
(435.19 kb)
Zmluva o dielo
Plán rozvoja obce
(477.25 kb)
Zmluva o dielo
Detské ihrisko,,Slniečko"
(404.44 kb)
Zmluva o dielo
,,Rekonštrukcia a modernizácia budovy Materskej školy"
(406.42 kb)
Upovedomenie o začatom správnom konaní
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín
(96.27 kb)
Zmluva o dielo
,, Rek. miestnej komunikácie a verejn. priestranstva
(351.55 kb)
(325.1 kb)
(338 kb)
Zmluva o dielo
,,Vybudovanie digitálneho kamerového systému-obec Ladmovce"
(1562.77 kb)
(1868.07 kb)
(1150.42 kb)
(246.89 kb)
Zmluva o dielo
,, Rekonštrukcia miestnych komunikácií"
(361.71 kb)
(127.08 kb)
(1132.55 kb)