Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Dokumenty

Verejné obstarávanie
Detské ihrisko,,Slniečko"
(45.45 kb)
(107.25 kb)
(172.9 kb)
(100.3 kb)
(289.95 kb)
Oznámenie
elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhr. do OkVK
(160.53 kb)
Program výročnej členskej schôdze 2018
KAŠVAR - Pozemkové spoločenstvo Ladmovce
(90.04 kb)
Oznámenie
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie
(57.12 kb)
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
Voľby do orgánov samosprávy obcí rok 2018
(58.27 kb)
Určenie osôb na organizačnú a technickú prípravu volieb
Voľby do orgánov samosprávy obcí rok 2018
(74.91 kb)
Oznámenie
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
(53.78 kb)
Informácie pre voliča
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky rok 2019
(25.69 kb)
Tájékoztatás a választópolgárok részére
Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén 2019
(28.17 kb)
E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2019
(49.44 kb)
Oznámenie
,,Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
(98.3 kb)